Kurven er knækket hos NDI

NDI koncernens nye årsregnskab viser en fremgang i indtjeningen på over 35 millioner i forhold til 2018/19. Implementeringen af koncernens nye strategi er blandt forklaringerne på den positive udvikling.

Med et samlet overskud på 38,9 millioner er NDI koncernen kommet styrket ud af regnskabsåret 2019/2020. I 2018/2019 var overskuddet på 3,5 millioner. Dermed er bundlinjen styrket med over 35 millioner. Omsætningen er på 2,1 milliard og dermed på niveau med 2018/2019. Det viser det nye 2019/2020-regnskab fra NDI Holding A/S – ejerselskabet bag NDI Group A/S.

Mere effektiv drift
Regnskabsåret 2019/2020 hos NDI, som løber fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, har været præget af flere udfordringer. Dels et vigende dækmarked, og ikke mindst udbruddet af COVID-19, der skabte stor usikkerhed og nye, uforudsete udfordringer for NDI koncernen, ligesom pandemien har gjort det for mange andre virksomheder.

- Det var ikke et let år for os, da vi oveni allerede eksisterende udfordringer på dækmarkedet blev påvirket af nedlukningerne som følge af COVID-19. Det betød blandt andet, at vi i en periode ikke kunne få leveret dæk, fordi flere dækfabrikker lukkede ned og den globale varetransport også blev ramt, siger CEO hos NDI, René Kristensen.

- Derfor er vi samlet set tilfredse med resultatet. Vi kan nu se en vej ud af den negative udvikling, som sidste års regnskab vidnede om. Vores fokus på en mere effektiv drift, tilpasning af udgifterne samt implementeringen af vores nye koncernstrategi har båret frugt sammen med den store indsats fra alle medarbejderne, som vi er meget taknemmelige for, uddyber han.

Investeringer i udvikling
Sideløbende med NDI Groups lancering af 2024-strategien, hvor der blev der lagt fokus på blandt andet profitabilitet, effektiv drift og digitalisering, har man dog også investeret i fremtiden og virksomhedens fremadrettede udvikling.

- I 2020 kunne vi slå dørene op til vores nye showroom, facade og kantine, som vi investerede i for at gøre det ekstra attraktivt for vores medarbejdere at arbejde hos os. Derudover foretog vi også energirenoveringer i tråd med ambitionen om at reducere energiforbruget per omsætningskrone. På den måde har vi investeret i udvikling sideløbende med, at vi har foretaget de nødvendige tilpasninger, siger René Kristensen og uddyber:

- Vi er nu bedre rustet til at imødegå en fremtid, der byder på mange nye udfordringer. Med vores fortsatte fokus på at implementere strategien og med udvidelse af vores lagerkapacitet i Norge og Sverige, ser vi alt i alt positivt på fremtiden.

NDI Group A/S beskæftiger i dag knap 900 medarbejdere og er 100 procent familieejet.

For mere information

Kontakt vores kommunikationschef:
Jens Jakob Kjær Hansen

  (+45) 81 40 22 62

  NDI-presse@ndi-dk.com