NDI-koncernen leverer historisk årsregnskab

15. NOVEMBER

NDI Holding har øget overskuddet til 82 millioner i virksomhedens seneste regnskab. Resultatet, som er det bedste i virksomhedens historie, er blandt andet drevet af positiv salgsvækst i hele Norden samt et strategisk fokus på at øge indtjeningen og omkostningsoptimering.

I 2020 blev kurven knækket hos NDI Holding, der er ejerselskabet bag NDI-koncernen. Den positive udvikling er fortsat i regnskabsåret 2020/2021, hvor overskuddet er øget fra 38 millioner året før til 82 millioner efter skat, hvilket er det bedste resultat i koncernens historie.

- Vi glæder os selvfølgelig over resultatet, som er det bedste vi har haft indtil videre. Vi ser som en bekræftelse af, at vi er på rette vej. Fra familien, bestyrelsen og ledelsen skal der lyde et stort tak til vores mange, engagerede medarbejdere, som har knoklet i et krævende år og spillet en afgørende rolle i at lykkes med dette resultat, fortæller CEO René Kristensen.

2024-strategi 
I det seneste år har man ifølge René Kristensen haft stærkt fokus på at implementere koncernens 2024-strategi med fokus på blandt andet profitabilitet og omkostningsoptimering. En indsats, som også har bidraget til at nå i mål med resultatet:

- Vi har i tråd med koncernens 2024-strategi haft stort fokus på at optimere vores forretning og øge indtjeningen. Vi har trods det, at vi har haft mange udfordringer at håndtere som følge af coronaens konsekvenser for globale forsyningskæder, kunnet levere vores varer i et marked med mangel på dæk og fælge, siger René Kristensen og uddyber:

- Vi ser ind i et år, hvor vi risikerer vareknaphed og dyrere transport, så vi tager intet for givet. Vi forventer ikke, at vi i næste regnskabsår får et lignende resultat. Desuden skal vi foretage flere investeringer, heriblandt i nye, større dæklagre i Sverige og Norge samt en udvidelse af vores specialfælgfabrik i Brørup. Det vil koste på overskuddet på den korte bane, men på den længere bane sikre en mere profitabel drift og øge kapaciteten og indtjeningsevnen.

HR i fokus
Udover investeringer i fysiske bygninger og produktionsudstyr har NDI-koncernen i følge René Kristensen også planer om at investere mere i HR-ressourcer:

- Derudover vil vi fortsat investere i vores medarbejdere og blive endnu mere attraktiv som arbejdsplads, så vi fortsat kan tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer. Det tror vi på kan hjælpe os til at stå endnu stærkere som koncern i et svært jobmarked med stor konkurrence om kompetencerne, siger han.For mere information

Kontakt vores kommunikationschef:
Jens Jakob Velasco Hansen

  (+45) 81 40 22 62

  NDI-presse@ndi-dk.com